Månadsavgifter

Månadsavgifterna fördelas enligt lägenheternas andelstal.

Andelstal

Andelstalet beräknas utifrån lägenhetsytan.

Lägenhetsytorna är baserad på vad som står i den ekonomiska planen från när föreningen bildades och uppdateras inte, även om uppmätningar av lägenheter visar annan storlek. Andelstalen för befintliga lägenheter uppdateras inte när hyresrätter ombildas och säljs som bostadsrätter, totalsumman blir därför över 100%.

21 kvm – 1,789%
24 kvm – 2,044%
30 kvm – 2,555%
32 kvm – 2,726%
60 kvm – 5,111%
61 kvm – 5,196%
62 kvm – 5,281%
82 kvm – 6,985%

Avgifter vid överlåtelse

Överlåtelseavgiften är på 5 % av ett prisbasbelopp och pantsättningsavgiften på 1 % av ett prisbasbelopp per lån. Båda betalas av köparen. Länk till lista över prisbasbelopp.

Avgift för att hyra ut i andra hand

Avgiften är årlig 10 % av ett prisbasbelopp. Avgiften faktureras per månad, tillsammans med avgiften till föreningen. Uthyrning under del av kalendermånad räknas som hel månad.