Trapphuset

Det är inte tillåtet att ställa ut soppåsen, eller andra föremål som paraply eller skor, i trapphuset. Använd handtagen för att stänga lägenhetens dörr i stället för att smälla igen den. Det är inte tillåtet med dörrmattor utanför lägenhetsdörren, dvs i trapphuset.

Hissen

Föreningen har investerat i en modernisering av maskineri, styrsystem och hisskorg, bland annat innebär det att alla funktioner är datorstyrda. Om man till exempel rycker i dörren innan glasdörrarna öppnat helt får datorn signal i fel ordningsföljd med resultatet att den stänger av hela systemet.

Därför; rör aldrig dörren förrän glasdörrarna öppnat helt och stannat! Använd hisskyddet som står i porten om du ska frakta gods i hissen.

Dörrskylt och namnlappar

Alla nyinflyttade får en namnskylt i mässing till dörren med ägarnas efternamn.

Det är inte tillåtet med andra lappar eller skyltar på dörren, utöver Ingen reklam, tack-skylten som har delats ut till alla lägenheter i föreningen. Andrahandshyresgäster måste använda c/o-adress eller beställa en ny namnskylt med andrahandshyresgästens namn på. Om det flyttar in ytterligare personer, inklusive partner med annat namn, så måste ny dörrskylt beställas om det önskas namn på dörren.

Lägenhetsägaren bekostar själv den nya dörrskylten. Kostnaden är i skrivande stund 650 kronor och detta faktureras direkt från skyltfirman.

Kontakta styrelsen på e-post brf.roslagsbanan.2@gmail.com om du önskar beställa ny dörrskylt. Ange följande:

 • Lägenhetsnummer och namn på ägare
 • Faktureringsadress
 • Namn på ny dörrskylt

Kontakta styrelsen på e-post om du önskar en Ingen reklam, tack-skylt.

Dörrklockor

Varje medlem ansvarar för sin egen dörrklocka. Om den inte fungerar är det ofta en elektriker som behövs.

I första hand ska det strävas efter att behålla originaldörrklockorna i mässing då det önskas ett enhetligt utseende i trapphuset. Om den måste bytas ut ska det ansökas till styrelsen och det ska väljas en liknade modell, förslagsvis denna som finns att köpa hos butiken Sekelskifte på Karlavägen vid Engelbrektskyrkan.

Tvättstugan

Bokning av tvättstugan sker online via http://www.boenderegistret.se/bv.
 
Inloggningsuppgifter är följande:
 • Adress: Valhallavägen 49
 • Namn: Förnamn Efternamn (ägare)
 • Lösenord: Självvalt. Kontakta styrelsen om du har glömt lösenordet.
 
Det finnas fem tvättpass per dag:
 • 07:00 – 10:00
 • 10:00 – 13:00
 • 13:00 – 17:00
 • 17:00 – 20:00
 • 20:00 – 23:00
Tvättstugan ska tas i bruk inom 30 minuter. Om så inte sker har en annan boende rätt att använda tvättstugan under återstående del av tvättiden. Man har tillgång till torkutrustning i ytterligare 30 min efter avslutad bokning.

Det är allas skyldighet att städa och upprätthålla ordning i tvättstugan. Glöm inte att efter varje användning sopa rent filtret nedtill på torktumlaren samt fläkten upptill inne i torkskåpet.

Cykelparkering och barnvagnar

Cyklar parkeras antingen i cykelrummet i ”källaren” eller i stativen i bakgården. Om det är fullt i cykelrummet så ska cykeln sättas i bakgården. Det är inte tillåtet att parkera cyklar eller barnvagnar i trapphuset.

Sophantering

I soprummet finns kärl för hushållssopor, grovsopor, ofärgat glas samt färgat glas, plast, elektronik samt batterier. Utanför soprummet finns kärl för metall, papper samt kartonger.

Det är stor skillnad i kostnaderna för hantering av hushållsavfall jämfört med källsorterat avfall; för att hålla kostnaderna så låga som möjligt är det viktigt att alla sorterar sina sopor.

Alla förpackningar måste vikas ihop och plattas till så att de inte tar upp onödig plats. Vi har inte plats för större kärl för kartonger och vi har redan maximal tömningsfrekvens.

Grovsopor som inte får plats i kärlet får inte lämnas utanför kärlet i soprummet eller i trapphuset. I förekommande fall kommer kostnaden för borttransport att faktureras ägaren av godset.

Avfallet som källsorteras måste vara rent; halva pizzor ska inte slängas med kartongen och yoghurt- och juiceförpackningar ska sköljas. Källsorteringskärlen töms en gång per vecka eller varannan vecka, och matrester i dessa drar åt sig råttor och flugor.

Sophanterarna kan vägra att tömma överfyllda kärl. Det är också ett krav att det inte står andra kärl eller andra föremål framför det kärl som ska tömmas.

Hushållssoporna töms måndagar, onsdagar och fredagar, övriga kärl en gång i veckan eller varannan vecka.

Miljöfarligt avfall kan levereras till den mobila miljöstationen som kommer fyra gångar om året. Närmaste är antingen Ruddammsvägen eller Bragevägen/Östermalmsgatan.

För större sopor, som möbler, går det att beställa särskild hämtning av detta.

Vinden

Det är inte tillåtet att ställa föremål utanför det egna vindskontoret. Om så görs kan styrelsen, när som helst och utan förhandsvarning, beställa bortkörning av föremål i korridoren på vinden. Om det går att härleda vilken lägenhet som har ställt föremål utanför vindskontoret så kommer denna lägenhet att faktureras det faktiska beloppet för bortkörning.

Om det inte går att härleda vilken lägenhet som ansvarar för föremål i korridoren så kommer samtliga lägenheter, bostadsrätter som hyresrätter, vid en bortkörning att faktureras 200 kronor.


Ordningsregler avseende I lägenheten inkl renovering

Ordningsregler avseende Övrigt – Bredband, nycklar, rökning etc.