OVK

OVK godkändes hösten 2020.

Radonmätning

Radonmätningar utfördes med godkänt resultat våren 2020.

Energideklaration

Energideklarationen gjordes 2021, med resultatet E. Deklarationen visas på tavlan i trapphuset.

Revisionshistorik:

1.0 – 2020-03-03 – Publicerad version