Föreningens ekonomiska förvaltare är sen 2023 Frubo. De nås på mailadressen info@frubo.se eller telefon 013-37 40 80. Frubo svarar på alla frågor om hyres- och avgiftsavier samt andra faktureringar.