Nyckeltal används för att ge indikation om föreningens ekonomi och för att jämföra med andra föreningar.

Under 2019 köpte föreningen ut en hyresgäst för 1 mkr, vilket både ger ett underskott och påverkar driftskostnaderna. Under 2020 och 2021 renoverades fasad och tak för 5 mkr, vilket ger både underskott och påverkar driftskostnaderna. Slutfakturan för renoveringen på 300 tkr ingår i driftskostaderna för 2022. Hyresrätten såldes 2020 som bostadsrätt för 5,1 mkr, men denna intäkt räknas inte in när nyckeltalen tas fram.

Överskott/underskott

Årets resultat plus avskrivningar.

 • 2023: 822 tkr
 • 2022: -60 tkr
 • 2021: -955 tkr
 • 2020: -3 945 tkr
 • 2019: -826 tkr

Årsavgift

Årsavgift i kr/kvm i genomsnitt. Under 325 kr/kvm anses bra, över 650 kr/kvm anses mindre bra. 

 • 2023: 632 kr/kvm
 • 2022: 637 kr/kvm
 • 2021: 593 kr/kvm
 • 2020: 582 kr/kvm
 • 2019: 549 kr/kvm

Driftskostnader

Kostnader för drift, underhåll och renoveringar. Under 250 kr/kvm anses bra, över 450 kr/kvm anses mindre bra.

 • 2023: 824 kr/kvm
 • 2022: 1 106 kr/kvm
 • 2021: 1 670 kr/kvm
 • 2020: 4 019 kr/kvm
 • 2019: 1 519 kr/kvm

Belåningsgrad

Lån i kr per kvm boareal. Under 5 000 kr/kvm anses bra, över 10 000 kr/kvm anses mindre bra.

 • 2023: 2 860 kr/kvm
 • 2022: 2 992 kr/kvm
 • 2021: 3 765 kr/kvm
 • 2020: 3 874 kr/kvm
 • 2019: 3 884 kr/kvm

Räntekostnader

Räntekostnader som andel av intäkterna. Under 25 % anses bra, över 50 % anses mindre bra.

 • 2023: 13 %
 • 2022: 6 %
 • 2021: 5 %
 • 2020: 5 %
 • 2019: 5 %

Räntekänslighet

Jämförelse av förenings skulder med intäkterna. Räntekänsligheten talar om med hur många procent som föreningens intäkter måste öka om räntan på föreningens lån skulle öka med 1 %. Under 5 % anses bra, över 15 % anses mindre bra.

 • 2022: 3 %
 • 2022: 3 %
 • 2021: 4 %
 • 2020: 4 %
 • 2019: 4 %