Väggskylt

Varje kommersiell lokal ska ha en svart hängskylt på väggen över ingångspartiet. Skylten ska vara svart och texten ska vara i guld. Ny hyresgäst bekostar själv ny namnplatta som monteras på befintligt fäste, eventuellt helt ny skylt.

Design ska godkännas av styrelsen i Brf Roslagsbanan 2. Skylten beställs hos firman Farbror skylt eller av annan av styrelsen anvisad leverantör.

Klisterdekal på fönster

Klisterdekal på fönstret ska vara i guld, i vissa fall med svart kontur.

Hyresgästen bekostar ny klisterdekal och uppsättningen av denna. Design ska godkännas av styrelsen i Brf Roslagsbanan 2. Dekalen beställs hos firman Farbror skylt eller av annan av styrelsen anvisad leverantör.

Det är inte tillåtet att klistra annat på fönstren, varken på insidan eller utsidan. Detta gäller också handskrivna lappar på insidan.

Galler

Det är inte tillåtet att sätta upp galler framför dörr eller fönster. Om detta önskas ska det eventuellt sitta på insidan och ska godkännas av styrelsen.

Markiser

Det är inte tillåtet att sätta upp markiser utan att det har stämts av med styrelsen.

Andra skyltar

Det är inte tillåtet att sätta upp andra skyltar än de nämnda ovan.

Flaggor och vimplar

Det är inte tillåtet att hänga upp egna flaggor och vimplar på fasaden utan tillstånd från styrelsen. Om det önskas en vimpel med öppet ska den vara i svart och guld från Kontorsgiganten.

Gatupratare

Gatupratare, dvs skylt som står på trottoaren, ska godkännas av styrelsen. Modellen ska vara med antikbetsad träomfattning och svart griffeltavla, liknande denna modell. Maxhöjd 85 cm. Texten ska skrivas med vit penna.

Belysning och annan elektronik

Det är inte tillåtet att hänga upp egen belysning eller annan elektronik på utsidan av lokalen.

Bord och bänkar

Det åligger hyresgästen att föra löpande underhåll på de fastmonterade bänkarna framför fönstren. Kontakta styrelsen om de önskar målas.

Övriga exteriöra installationer

Kontakta styrelsen för tillstånd, detta gäller exempelvis air-condition och annan apparatur. Det gäller både gatusida och gårdssida.